| 
  • This workspace has been inactive for over 11 months, and is scheduled to be reclaimed. Make an edit or click here to mark it as active.
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Afronding en Evaluatie

Page history last edited by Manon van Herwijnen 5 years, 6 months ago

 

 

AFRONDING EN EVALUATIE

 

9 mei t/m 27 mei 2016
 

Op maandagochtend 9 mei start de fase van afronding.

Jullie hebben t/m vrijdag 27 mei de tijd om met je groep op een creatieve manier

aan de afsluitende opdracht te werken.

Op je schoolpagina presenteren jullie een brief,
waarin je ook vertelt wat voor jullie echte 'eye openers' waren.

We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen van de afgelopen periode in je wereldwijde klas.
 

 

Evaluatie: 

In deze laatste weken van de Learning Circle Kinderrechten 
willen we graag jullie feedback ontvangen.

Wat vonden jullie echt goed gaan en wat zouden we kunnen verbeteren?

Jullie tips en tops helpen ons de volgende Circles goed voor te bereiden. 

 

 

1. Afronding 
Groepsopdracht - Een brief aan de jury van GTP:

 

Introductie:

 

Op 20 november 2014 werd de 25e verjaardag gevierd van het Verdrag voor de Rechten van het Kind, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. In dit internationale Verdrag worden de rechten van kinderen wereldwijd erkend. Op dit moment hebben 195 landen het verdrag geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten hebben het verdrag (nog) niet geratificeerd, maar wel getekend. 

 

Door deel te nemen aan de Learning Circle hebben jullie een hoop informatie gezien en gedeeld over de 54 bestaande kinderrechten en over hoe de wereld ermee omgaat. 

In de afgelopen maanden heb je waarschijnlijk ontdekt dat de afspraken over de rechten van kinderen nog lang niet overal worden nageleefd. Veel kinderen zijn slachtoffer van die niet nagekomen beloftes.

Misschien helpt het als we samen goed nadenken en een ander plan ontwerpen, met een heel andere benadering.
Het is tijd voor ideeën waar nog niemand aan dacht!

 

Een gezamenlijke brief, een uitdaging voor jullie:
 

In samenwerking met UNICEF hebben wij, de jury van het Global Teenager Project, een schrijfwedstrijd bedacht, die het voor jullie als deelnemers van de Learning Circles mogelijk maakt je ideeën te delen en je stem te laten horen.

We vragen jullie een brief te schrijven (van ongeveer 500 woorden) aan de jury van het GTP en daarin op te nemen:
 

• Een korte inleiding over je klas of groep, zodat de jury weet wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen.

• Wat jullie leerden en waarover je je verwonderde, jullie 'eye-openers' tijdens het Learning Circle proces.

• Een plan om de uitvoering van ten minste één kinderrecht te verbeteren.
 

Hoe kunnen jullie ideeën de levensomstandigheden voor kinderen beter maken? 

Beschrijf de motivatie voor jullie keuze en bedenk argumenten, om het ontworpen plan onder de aandacht van de jury te brengen.

De jury zal deze brieven delen met UNICEF en verder (via allerlei social media) verspreiden onder veel leerlingen en docenten die deelnemen aan diverse projecten van GTP!

 

Wat is het Global Teenager Project (GTP)?

 

Het Global Teenager Project verbindt leerlingen wereldwijd in een veilige online leeromgeving, met behulp van social media en in een wiki, waarin uitdagingen, uitwerkingen en gesprekken worden gedeeld. 

De Learning Circles Children’s Rights bevorderen intercultureel begrip voor elkaar en bewustzijn over de omstandigheden waarin kinderen leven. Het GTP wil vooroordelen wegnemen en plaats maken voor meer begrip voor verschillende perspectieven.  

 

2. Evaluatie:

 

In deze laatste weken van de Learning Circle Kinderrechten willen we graag jullie feedback ontvangen.

Wat vonden jullie echt goed gaan en wat zouden we kunnen verbeteren?

Jullie tips en tops helpen ons de volgende Circles goed voor te bereiden.

 

 

De brief en jullie evaluaties kunnen jullie op jullie schoolpagina toevoegen.

 

Veel succes en bedankt allemaal!

 

--------

 

 

 

 

Met elkaar op reis

 

hebben jullie zóveel beleefd!

Wat is er veel  met elkaar geleerd

over kinderrechten

over de waarde en het belang van deze rechten

voor ieder kind.

 

Wat hebben jullie elkaar veel verteld,

in woorden, zang, foto’s of tekeningen

op jullie eigen, unieke en 

prachtige, krachtige manier.

 

Nu is het eind van deze reis in zicht.

Maar jullie gaan door met

het ontdekken van,

het vertellen van

en luisteren naar

elkaars verhalen.

 

Ze worden gezien en gehoord,

ook ver buiten deze Learning Circle!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.