| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Bronnen

Page history last edited by Manon van Herwijnen 5 years, 1 month ago

 

Het is voor alle deelnemers mogelijk deze pagina aan te vullen!

 

Organisaties, sites - kinderrechten algemeen:

 

Tip: jouwzoekmachine.nl
Een site ontwikkeld voor kinderen, waar ze alleen informatie krijgen aangeboden doe betrouwbaar en geschikt is.
Zoeken en vinden op niveau.
 

Lot's Foundation: http://www.lotsfoundation.com/site/
Kids Rights index: http://www.kidsrightsindex.org/

Een Vlaams e-book over kinderrechten: http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/page/attach/kinderrechten_in_kindertaal.pdf

Kinderrechtencollectief: http://www.kinderrechten.nl/

Amnesty (voor leerlingen): http://opschool.amnesty.nl/mensenrechten/wat-zijn-kinderrechten

Unicef, over kinderrechten: http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/kinderrechten/

Kinderrechten-filmfestival: http://www.krff.nl/thema-kinderrechten/  

Blogspot, met filmpje NOS jeugdjournaal: http://infokinderrechten.blogspot.nl/p/wat-zijn-kinderrechten.html

Bureau Nationale Ombudsman: http://www.dekinderombudsman.nl/kinderrechten/

Defence for Children: http://www.defenceforchildren.nl/

Plan Nederland: https://www.plannederland.nl/

Terre des Hommes: http://www.terredeshommes.nl/

Save the Children: http://www.savethechildren.nl/

Stichting Red een Kind: http://www.redeenkind.nl/nl/

World Vision: http://www.worldvision.nl/

International Child Development Initiatives: http://www.icdi.nl/

Liliane Fonds: http://www.lilianefonds.nl/

Stichting Kinderpostzegels: http://www.kinderpostzegels.nl/

Cordaid: https://www.cordaidkinderstem.nl/

Info over het boek: 'Kinderen die de wereld hebben veranderd’: http://www.pixelperfectpublications.com/kinderen.php

NCDO - 1100 kinderen over kinderrechten: http://issuu.com/is-magazine/docs/samenvatting_kinderen_over_kinderre/2?e=2006164/10227926 

 

KidsRights: https://www.kidsrights.nl/ 

                  Zie hier een filmpje over deze organisatie:

 

 

Recht op gezond eten en schoon drinkwater: 

 

Filmmateriaal:

-        Unicef: Het gezicht van honger

http://www.youtube.com/watch?v=_IN28_GZLJU

-        School TV: Geen kraan in huis

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081218_drinkwater

-        School TV: Hoe kun je zelf water schoonmaken? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_waterschoonmak

-        School TV: Hygiëneles in Nepal http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081218_hygieneles

-        School TV: bacteriën en virussen http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110916_bacterie01

-        School TV: te veel, te zoet, te vaak http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051013_overgewicht02

-        School TV: Water gebruik je elke dag

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081124_waterflessen01

-        School TV: Aspartaam

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060622_voeding01 (VO)

-        School TV: Is dit mijn eigen lichaam? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101217_lichaam01 (VO)

 

 

Recht op onderwijs en strijd tegen kinderarbeid:

 

 

Peter R. de Vries: 'Over de grens': Kinderarbeid in Nepal: http://www.npo.nl/peter-r-over-de-grens/25-04-2014/TROS_1357972

ASN-bank: http://voordewereldvanmorgen.nl/

Children International: https://www.children.org/social-and-financial-education

Edukans: http://www.edukans.nl/

Hivos e.a.: http://www.stopkinderarbeid.nl/

 

Materiaal en films:

 

Zoekmachine: http://www.davindi.nl/search?query=kinderrechten

Informatieblad over kinderarbeid: http://www.defenceforchildren.nl/images/20/317.pdf

Pagina's over kinderarbeid: http://www.terredeshommes.nl/

Site van het Kinderrechtencollectief: www.kinderrechten.nl

Unite for children. Algemene informatiepagina: www.unicef.nl

Girls first. Investeer in meisjes! www.plannederland.nl

Over strijd tegen kinderarbeid: www.defenceforchildren.nl

Lespakket over kinderarbeid: http://www.aob.nl/default.aspx?id=237&article=49130

Kinderarbeid in Ethiopië: http://youtu.be/SDEHSLwRo9A

Kinderarbeid in Nederland. Geschiedenislessen: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20040224_kinderarbeid01

Kinderarbeid in Cambodja: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110106_cambodjakinderarbeid01

Spot van Unicef tegen kinderarbeid: http://youtu.be/zBPg_QssWhw

Feiten en cijfers over kinderarbeid: http://www.youtube.com/watch?v=RYQzBQh0BqY

Kinderarbeid in Turkije: http://www.youtube.com/watch?v=6W4NJw3FxAU

Music video against Child Labour: http://www.youtube.com/watch?v=NQTwd4hEGlo

Hazelnootpasta, voor en door kinderen: http://www.youtube.com/watch?v=McGdSHDBswc

 


Algemeen:

We bespreken de Rechten van het Kind omdat het in de eerste plaats over de kinderen zelf en hun toekomstige plek in de wereld gaat. Door aandacht te geven aan deze rechten, kunnen leerlingen zich bewust worden van deze plek en leren ze deze op eigen wijze in te vullen en zin en vorm te geven in relatie tot anderen. Dit gebeurt door o.a. door te onderzoeken welke waarden de kinderrechten hebben, de praktijk te bekijken, de dilemma's te bespreken.
Kinderen leren de Rechten van het Kind te benoemen en te herkennen in het algemeen en in hun eigen leefwereld. In deze Learning Circle wordt samen met kinderen in hun groep en die in hun 'wereldwijde klaslokaal' aandacht gegeven aan hun gedachten en gevoelens rondom Kinderrechten. 
In de uitdagingen kunnen kinderen bespreken en onderzoeken hoe zij kinderrechten in hun eigen omgeving ervaren. Zo kan meer bewustwording en meer saamhorigheid ontstaan en ontdekken onze leerlingen dat zij verbonden met anderen, mét en van elkaar kunnen leren.

 

 

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind zegt dat de overheid kinderen moet beschermen tegen vijf soorten werk:

  • Ten eerste mogen kinderen niet worden gebruikt om geld te verdienen. 
  • Ten tweede mogen kinderen geen werk doen dat gevaarlijk is. 
  • Ten derde mogen kinderen geen werk doen dat slecht is voor de opvoeding. 
  • Ten vierde mag het werk niet schadelijk zijn voor de gezondheid. 
  • Ten vijfde mag het werk niet schadelijk zijn voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.

De vraag is natuurlijk hoe de overheid kinderen beschermt tegen deze soorten werk. Het Verdrag zegt dat de overheid van een land alle maatregelen moet nemen die zij kunnen nemen om kinderen te beschermen. Een overheid kan bijvoorbeeld wetten maken die zeggen dat kinderen niet mogen werken. Ook kan een overheid ouders voorlichten over kinderarbeid. Daarnaast kan een overheid maatregelen nemen in het onderwijs. Leraren moeten de kinderen uitleggen dat ze niet mogen werken. Als een overheid te weinig onderneemt om te voorkomen dat kinderen werken, dan handelt dat land in strijd met het Verdrag.

 

 

Recht op veiligheid:

 

War Child: http://www.warchild.nl/

Wereldkinderen: http://www.wereldkinderen.nl/

Child Helpline International: http://www.childhelplineinternational.org/

SOS Kinderdorpen: http://www.soskinderdorpen.nl/

Stichting Stop Kindermisbruik: http://www.stopkindermisbruik.nl/

 

 

Vlaams filmpje over kinderrechten: 'Expert in 10 stappen':

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.