| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Informatie over het werken in een Learning Circle

Page history last edited by Manon van Herwijnen 5 years, 7 months ago

 

 

Fases en uitdagingen.

Over keuzes maken en geven en ontvangen van feedback:

 

Bij het opzetten van de uitdagingen is gekozen voor een variatie van manieren om samen te werken, te leren en verwonderen over het thema kinderrechten.

 

 1. Alle uitwerkingen en presentaties van je groep of klas plaatsen jullie op één pagina, jullie eigen schoolpagina, die je telkens onderaan de pagina van een fase vindt.  
 2. In uitdaging 1 en 2 zullen tenminste twee andere groepen directe feedback op jullie bijdragen/uitwerkingen geven. Deze plaatsen ze op jullie schoolpagina.
 3. Jullie kunnen kiezen voor het verwerken van één of meer opdrachten van elke uitdaging, of ze verdelen over groepjes in je klas. 
 4. Als leerlingen zich verdiepen in kinderrechten roept dit soms heel andere, nieuwe vragen bij ze op, je mag dan samen kiezen voor een andere invulling van het (sub)thema. Je schoolpagina biedt daar alle ruimte voor.  Mochten er nieuwe vragen opkomen, stel ze dan gerust op jullie pagina; leerlingen van andere groepen in jullie Circle denken graag met jullie mee! 
 5. Voor de andere deelnemers in je Circle is het fijn om te weten welke opdracht jullie uitgekozen hebben. Maak dat duidelijk op jullie schoolpagina.

 6. In een Learning Circle leer je niet alleen over, maar ook mét elkaar. De manier waarop jullie hebben samengewerkt in jullie groep, jullie hele leerproces, is even interessant als het uiteindelijke resultaat! Doe daarvan s.v.p. op jullie eigen schoolpagina zoveel mogelijk verslag.

 

Tips en verkorte handleiding (foto's, vieo's en bestanden):

  

Een foto uploaden:

 1. de foto's van je camera zijn vaak 4-6 Mb, drie van die foto's op 1 wiki pagina maken die pagina zwaar en traag, daarom:
 2. Voor je de foto in de wiki uploadverklein je de foto tot 75-150 Kb en geeft de foto een herkenbare naam, bv waterschoolgroup.jpg
 3. Dan linksboven in de wiki naar tab 'pages & files' gaan. Je vindt daar ook een map 'foto's deelnemers'. Deze selecteer je en dan bovenaan 'upload'  kiezen. 
 4. Ga nu naar je eigen schoolpagina. Klik op edit. Ga met je muis en klik op de plek waar de foto moet komen.
 5. Rechts in het sidebar menu onder 'Insert links' kiezen voor 'images & files' en klik op de naam van jouw foto.
 6. Vergeet niet op 'save' te klikken onderin.

Een tekening scannen en uploaden: 

 1. Tijdens het scannen aangeven hoe je het op wilt slaan; geef een herkenbare naam en sla op als jpg of png bestand.
 2. De scan van je tekening kun je dan uploaden (net zoals hierboven bij een foto).

Filmpjes en Video's:

 1. Bij veel scholen is het downloaden van bestanden om reden van veiligheid geblokkeerd, daarom willen we foto's en filmpjes graag IN de wiki op de pagina hebben, dan omzeilen we apart downloaden.
 2. Upload dus je filmpje (bijv. .mp4 of .mov) eerst naar YouTube en zet het met de insluitcode (embedden) rechtstreeks in je schoolpagina. 
 3. Hoe dat moet staat uitgelegd in de sidebar van elke wiki.

Powerpoint, Pdf, Word en andere bestanden: 

 1. Zelfde verhaal: bij veel scholen is het downloaden van bestanden om reden van veiligheid geblokkeerd.
 2. Van Powerpoint dia's kun je ook jpg of png plaatjes maken en zo op je wiki pagina invoegen
 3. Of maak een Prezi of Glogster kun je net als een YouTube video met een insluitcode rechtstreeks op je schoolpagina plaatsen.

Word bestand in de wiki plaatsen.

 1. Weer het zelfde verhaal, als je een Word bestand upload kunnen veel scholen jullie werk niet zien.
 2. Nu heeft de wiki de mogelijkheid om bij het uploaden van een Word-bestand er gelijk een wiki-pagina van te maken, super makkelijk!
 3. Klik dus op het tabblad 'pages en files', dan het Word bestand uploaden en kiezen voor: 'save as a wiki page'.
 4. Daarna kun je de tekst uit deze pagina knippen en in jullie eigen schoolpagina plakken.

Maak geen link naar een google document, maar kopieer de tekst uit het Google.doc en plak het zo in je schoolpagina.

 

 

Gesprekken over Kinderrechten

 

Alexandra Bronsveld verzorgde in februari 2015 tijdens de workshop Internationaal samenwerkend leren een zeer waardevolle training over leergesprekken met kinderen

De materialen die zij gebruikte zijn nu voor iedereen beschikbaar: Ga naar de pagina Workshop 11 februari om deze in te zien of te downloaden. Ze geven veel informatie over een goede voorbereiding op gesprekken in je klas.

 

(Zie ook de Bronnen pagina)

 

Kinderrechten, een onderwerp dat verwondering en vragen oproept. 
Als onze leerlingen verhalen horen, beelden zien van de situatie waarin andere kinderen verkeren kan dit confronterend zijn, verontwaardiging en schrik geven. Hun betrokkenheid bij het onderwerp kan ook aanzetten tot meedenken, kritisch en creatief, over mogelijke veranderingen in de toekomst. Samen leren over kinderrechten kan vertrouwen geven in verbetering én geruststelling, omdat kinderen en volwassenen ook zien dat mensen vooruit willen in een samenleving die veel democratie kent. 
 

 

Om de onderwerpen in deze Learning Circle goed in te leiden vind je in de Introductie fase en in Uitdaging 1 en 2 bijbehorende sets doordenk-vragen, die je kunt downloaden en uitprinten. 
We zetten ze ook hier op een rijtje:

 

Aanvullende vragen en vind je op deze pagina.

 

Cool Tools en mogelijke werkvormen.

In de sidebar vind je een link naar de Cool Tools Wiki. Daar zijn ideeën te vinden om je bijdrage voor deze uitdagingen zo creatief mogelijk vorm te geven. Tools om beelden, tekst, geluid, video, presentaties, foto’s te bewerken en andere 'coole vormen' om samen te kiezen voor jullie pagina.

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een van de informatiebronnen die je zou kunnen gebruiken. De gids is in november 2014 uitgebracht en verspreid op alle Nederlandstalige scholen. Hierin vind je, ook online, inspiratie voor vele toepasbare lesvormen, met bijbehorende digitale middelen en tools.

Heel handige en uitgebreide informatie over werkvormen vind je in de werkvormen planner.

Het overzicht is natuurlijk niet volledig. We zijn benieuwd naar jullie keuze voor een digitale vorm om het onderwerp uit te werken. 

 

Een skype afspraak maken

Op de homepage zullen we informatie toevoegen over het maken van een Skype afspraak met een andere groep uit je Circle.

 

E-mailen naar andere leerkrachten in je Circle:

Er zijn twee manieren om je collega's te vinden:

 1. Klik op de naam van degene die de schoolpagina bewerkt heeft, onder de naam van de school vind je die. Je ziet dan het email adres van je collega.

 2. Ga naar de donker blauwe "Users." button bovenaan. Daar vind je de namen en email adressen van alle deelnemers. 

 

Bronnen en achtergrondinformatie

In de sidebar vind je een link naar 'Bronnen', een pagina met interessante sites, filmpjes en artikelen. We nodigen je uit hier zelf ook mooie bronnen, sites, artikelen en jullie inspiratie aan toe te voegen!

 

Gastlessen

Denk ook aan de mogelijkheid om een voorlichter te vragen een gastles op je school te verzorgen.
Unicef bijvoorbeeld heeft 250 vrijwilligers die graag een afspraak maken. Ga voor het aanvragen naar deze pagina op de site van Unicef.
 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.