| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Tijdlijn PO 2016

Page history last edited by Manon van Herwijnen 5 years, 5 months ago

 

 

                                  Tijdlijn Learning Circles Kinderrechten 2016

 

 

phase 1

Fase 1: 8 februari – 28 februari 2016: Voorstellen

 

Nu we gaan samenwerken is het leuk om te weten wie iedereen is. In de Wiki is voor elke groep een eigen pagina gemaakt. Zodra je toegang hebt tot de Wiki kun je aan de slag.
Vertel iets over je school, je klas en de leerkracht en ook wat kinderrechten voor jullie betekenen. Iedereen kan jullie presentatie, verhalen en antwoorden in deze wiki zien of horen. De uitwerking doen jullie op je eigen manier: met leuke foto's, een video, glogster, een rap of gedicht.
Maak er iets moois van!

 

 

phase 2

Fase 2: 29 februari – 3 april 2016: Uitdaging 1

 

Op maandagochtend 29 februari starten we met de eerste uitdaging. Iedere groep heeft 5 weken de tijd, t/m zondag 3 april, om mooie bijdragen te plaatsen op de uitwerkpagina. Probeer zo creatief mogelijk antwoord te geven met teksten, filmpjes, foto’s, tools of Social Media!

In de laatste drie weken van deze fase is er ruimte voor feedback op elkaars bijdragen. Alle deelnemende groepen gaan elkaar vragen stellen. We organiseren voor alle groepen een of meerdere ontmoetingen via Skype.

 

 

 phase 3

Fase 3:  4 april –  8 mei 2016: Uitdaging 2

 

Maandagochtend 4 april beginnen we met de tweede uitdaging. Jullie hebben t/m zondag 8 mei de tijd om aan de opdrachten van jullie keuze te werken. Ook hier mag je weer met tekst, filmpjes en foto’s werken. Bespreek in je groep ook eens de verschillen en overeenkomsten in de uitwerkingen.

 

In deze periode hebben alle scholen veel vrije dagen; maak dus op tijd een goede planning!

 

 

 

 phase 4

Fase 4: 9 mei – 27 mei 2016: Afronding en evaluatie

 

Op maandagochtend 9 mei start de fase van afronding. Jullie hebben t/m vrijdag 27 mei de tijd om met je groep op een creatieve manier aan de afsluitende opdracht te werken. Jullie presenteren op je schoolpagina een gezamenlijke brief, waarin jullie ook vertellen wat jullie 'eye openers' waren. We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen van de afgelopen periode in je wereldwijde klas.

 

Evaluatie: Met jullie tips, tops en opmerkingen kunnen we de Circles volgend jaar goed voortzetten.

 

Schoolvakanties 2016

 

Nederland:

Voorjaar:

20 februari t/m 28 februari 2016 (Midden en Zuid)

27 februari t/m 6 maart 2016 (Noord)

Meivakantie: 30 april t/m 8 mei 2016 (Sommige scholen langer)

Suriname:

Paasvakantie: 24 maart t/m 10 april 

Antillen:

Carnaval: 8 februari t/m 12 februari
Paasvakantie: 24 maart t/m 1 april 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.