| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Uitdaging 1

Page history last edited by Manon van Herwijnen 6 years, 3 months ago

 

 

Uitdaging 1

 

  29 februari t/m 3 april 2016

 

Op maandagochtend 29 februari starten we met de eerste uitdaging.

Iedere groep heeft 5 weken de tijd, t/m zondag 3 april,

om mooie uitwerkingen te plaatsen op de eigen schoolpagina.

 

Alle pagina's in deze wiki zijn voor iedereen zichtbaar.

Neem ook eens een kijkje bij de pagina's van de andere deelnemers.

 

'Het recht op een veilig thuis'.

 

Inleiding

 

De basisrechten van alle kinderen ter wereld staan in het Kinderrechten Verdrag. 

In de afgelopen weken hebben we samen al goed kunnen kijken naar deze afspraken.
De artikelen van het Verdrag gaan ook over het recht om op te groeien bij een familie en het recht op een veilige plaats om te spelen. 

 


 

Wat gaan we doen?
 

In deze uitdaging gaan jullie eerst met elkaar bespreken wat 'een veilig thuis' voor jou betekent en werken we aan een aantal opdrachten rondom dit thema. Een verslag van die gesprekken en de uitwerkingen van de opdrachten delen jullie in deze Learning Circle.

We onderzoeken samen hoe het komt dat nog lang niet alle kinderen op een veilige plek kunnen opgroeien. Misschien ontdekken jullie wat volwassenen kunnen doen om de afspraken over de rechten voor kinderen beter na te komen. Maar ook wat er door veel mensen al ondernomen wordt om bestaande situaties te verbeteren.

 

Kun je als kind ook zelf iets doen om met een goed idee of een slim plan je steentje bij te dragen? Zeker! 

Want met z'n allen sta je sterker en samen kunnen we iets moois opbouwen: 

Een veilige school voor kinderen in Nepal.

Kijk maar eens op deze pagina hoe we samen de handen uit de mouwen steken!

 

Hoe gaan we deze uitdaging aan en wat hebben we daarvoor nodig?


Stap 1 - met elkaar in gesprek

In deze uitdaging bespreken jullie eerst in je groep de kinderrechten die horen bij 'het recht op een veilig thuis'.

Om je op weg te helpen hebben we drie artikelen van Unicef uitgezocht die je met elkaar kunt lezen:

 • Artikel 27: Elk kind heeft recht op een 'passende levensstandaard'. Dat betekent niet alleen eten, een huis en kleren, maar nog veel meer.

 • Artikel 24: Elk kind heeft recht op gezondheid en zorg. Dat betekent recht op hulp van een dokter, maar ook op schoon drinkwater.

 • Artikel 22: Bescherming van minderjarige vluchtelingen. Omdat een kind kwetsbaar is en recht heeft op veiligheid.

 

We hebben bij elk van de drie artikelen een set doordenk-vragen gemaakt die je gemakkelijk kunt downloaden en printen.

De vragen kunnen jullie in kleine groepjes aan elkaar stellen of gebruiken voor een debat in je klas. Zo kom je met elkaar in gesprek en hoor je van elkaar wat er nodig is om veilig en gelukkig op te kunnen groeien.

De uitkomst van jullie gesprekken delen jullie met een uitwerking op jullie eigen schoolpagina, die je helemaal onderaan deze pagina vindt. Dat kan met een tekst, foto's, een poster, een mindmap of op een hele eigen manier.

 

Stap 2 - kies een of meerdere opdrachten

Daarna gaan we met de opdrachten aan de slag.

Je kunt als klas kiezen voor het verwerken van één of meerdere opdrachten OF jullie verdelen de klas in groepjes die elk een eigen opdracht kiezen. We zetten ze voor jullie op een rijtje:

 

 1. Onderzoek en verslag
 2. Een gedicht of rap
 3. Een cartoon
 4. Een bijdrage aan het Learning Circle lied.  

 


 

Opdracht 1 - Onderzoek en verslag.

 

Er volgen eerst drie verhalen uit het leven van Hamad, Zalissa en Nihal.
Als je ze leest kun je je nauwelijks voorstellen dat zoiets echt gebeurt.
We weten het omdat anderen er in het Journaal of de krant verslag van deden.
Dat gaan we ook aan jullie vragen.... ga op zoek naar het verhaal van een kind in jullie omgeving dat niet meer thuis kan wonen.

 

 

De is de tekening die Hamad op Malta maakte.

 Hamad is een tienjarige Syrische jongen met rossig haar en blauwe ogen. 

Daags ervoor waren Hamad, zijn familie
en zeker driehonderd andere vluchtelingen naar Europa vertrokken vanuit Libië.

Bij afvaart werd ze beschoten door milities, hun boot maakte water en sloeg om.
De marine kon 206 drenkelingen redden.
Hamad belandde op Malta, waar hij van zijn traumatische ervaring deze tekening maakte.
De familie Alroosan woont inmiddels in Duitsland.

 


 

Het verhaal van de 14-jarige Zalissa Kabore.

 

 

In dit filmpje vertelt Zalissa Kabore, een meisje uit Burkina Faso, dat ze door haar vader op haar 14e is uitgehuwelijkt en daardoor niet meer naar school kan. Ook haar vader komt aan het woord en legt uit dat het een traditie is dat de grootvader van een meisje haar weggeeft om te trouwen: “Toen Zalissa werd geboren was al duidelijk met wie ze zou gaan trouwen.” Zalissa legt uit dat ze tegen kinderhuwelijken is, omdat ze fysiek erg klein is en graag wilt blijven studeren. Zalissa’s leraar vertelt in het filmpje dat Zalissa erg slim is en dat hij het verschrikkelijk vond dat Zalissa werd uitgehuwelijkt. Hij en alle andere leraren hebben training gehad om hier mee om te gaan. Er is een ouderavond georganiseerd, waarbij alle leraren, alle ouders, Zalissa’s leraar, Zalissa’s vader en ook Zalissa zelf aanwezig waren. Die bijeenkomst deed de vader van Zalissa beseffen dat kinderhuwelijken een traditie is die niet in stand moet worden gehouden.

 


 

Het verhaal van Nihal

 

 

Nihal heeft nog nooit ergens een thuis gehad. Zij vertelt hoe ze met haar ouders en broer haar eigen land ontvluchtte. Nu woont ze al zeven jaar in Nederland. Maar als je in zo'n 'rijk' land op één kamer woont met z'n drieën en niet mag werken, dan voelt dat als een gevangenis, legt Nihal uit..

 

Na het lezen van de drie verhalen is het tijd voor jullie eigen onderzoek en verslag.

 

Er zijn vele kinderen met hun eigen verhalen en ervaringen. Een veilig thuis is niet voor ieder kind mogelijk.

Je komt hun verhalen tegen in het journaal, in de krant of veel dichter bij je in de buurt: Kinderen op de vlucht, kinderen die niet meer bij hun familie kunnen leven, op straat 'wonen' en werken en niet meer weten waar hun eigen thuis is. 

 

Uitwerking - hoe ga je te werk?

 

 • Jullie gaan op zoek naar drie personen die niet in jullie land geboren zijn, maar er als kind wel een veilig thuis hebben gevonden. Die personen kunnen kinderen maar ook volwassen zijn, die het verhaal van hun jeugd vertellen. 

 • Wat is het levensverhaal van die drie personen?

  • Voelen ze zich in jullie land echt thuis?

  • Vroeger en nu?

 • Bespreek in de groep jullie ideeën over werkverdeling en planning.

 • Organiseer een gastles of een interview met deze drie personen;

 • Maak nu samen een verslag waarin jullie de verhalen presenteren; denk aan een journaal, foto-rapportage of documentaire.

  • probeer de feitelijke situatie van de drie personen goed in beeld te brengen.

  • geef daarna jullie mening over hoe gastvrij jullie land zou moeten zijn... is er altijd voor ieder kind een veilige plaats? 
    


 

Opdracht 2 - Een gedicht of rap.

 

Hoe zou het zijn........

om je vertrouwde thuis te moeten verlaten,

ver weg te moeten gaan van je familie? 

Omdat ze niet voor je kunnen zorgen,

omdat er brood op de plank moet komen.

of omdat je weg moet vluchten

uit een oorlog

 

Hier zie je twee voorbeelden uit de Learning Circles van 2015, over het recht op veiligheid.
Laat je inspireren en maak zelf een gedicht of rap met als titel:

'Zachte gedachten en harde feiten'.


(PO: Filmpje van Lied van De Voorsprong over veiligheid. )

(VO: Filmpje: I feel safe rap van Washington

 

 

 

 

 


 

Opdracht 3 - Een cartoon

 

Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden

 

 

 

Kijk naar het plaatje. Dit is een cartoon

Cartoons zijn een krachtige manier om een verhaal te vertellen. 

Vaak worden er in kranten en tijdschriften cartoons gebruikt om een schrijnende situatie met een beeld duidelijk te maken. Welke boodschap heeft de maker van deze cartoon voor jullie?

 

In het VN Verdrag voor de Kinderrechten is met een aantal artikelen vastgelegd dat alle kinderen het recht hebben op te groeien in een veilig thuis. We vragen jullie een cartoon te maken die laat zien dat dit recht niet altijd vanzelfsprekend is.

 

Op de website cartoonmovement kun je jouw eigen tekening uploaden. 
Cartoonisten over heel de wereld bekijken je tekening en kunnen er een cartoon van maken.

Hoe dat werkt, zie je op dit filmpje:

 


 

 

Stap 1: Maak een tekening of cartoon.

 

Stap 2: Kies met je groep één of twee tekeningen, die je upload in onze eigen 'newsroom' op de site van Cartoonmovement.

Schrijf je in via join en upload jullie bijdrage.

 

Stap 3: Deel ook een aantal tekeningen op jullie eigen schoolpagina in de wiki.
Leerlingen van de andere scholen uit je Learning Circle kunnen er dan feedback en comments op geven.

 

Ter inspiratie een voorbeeld uit een eerdere Learning Circle:

 


 


 

Opdracht 4 - Maak een deel van het Learning Circle lied.

 

 

 

We're going to be friends

 

Fall is here, hear the yell

back to school, ring the bell

brand new shoes, walking blues

climb the fence, books and pens

I can tell that we are gonna be friends

I can tell that we are gonna be friends

 

Walk with me, Suzy Lee

through the park and by the tree

we will rest upon the ground

and look at all the bugs we found

safely walk to school without a sound

safely walk to school without a sound

 

Here we are, no one else

we walked to school all by ourselves

there's dirt on our uniforms

from chasing all the ants and worms

we clean up and now it's time to learn

we clean up and now it's time to learn

 

Numbers, letters, learn to spell

nouns, and books, and show and tell

playtime we will throw the ball

back to class, through the hall

teacher marks our height against the wall

teacher marks our height against the wall

 

We don't notice any time pass

we don't notice anything

we sit side by side in every class

teacher thinks that I sound funny

but she likes the way you sing

 

Tonight I'll dream while I'm in bed

when silly thoughts go through my head

about the bugs and alphabet

and when I wake tomorrow I'll bet

that you and I will walk together again

I can tell that we are gonna be friends

Yes I can tell that we are gonna be friends.

 

Voor de Akkoorden: The White stripes.pdf

 

We nodigen iedere groep uit een lied te maken over kinderrechten!

 

Hoe pak je dat aan:

 

Stap 1:  Luister naar het lied en lees de tekst.

 

Stap 2: Maak een nieuwe tekst over kinderrechten op deze melodie, maar laat het refrein onveranderd:

             Het refrein is:  "I can tell that we are gonna be friends" (regels in vet)
               Dit is ook het refrein voor jullie lied.
             Zet de tekst van jullie lied op je eigen schoolpagina.

 

Stap 3: Maak een filmpje van jullie lied, upload het naar YouTube en voeg het in op jullie schoolpagina.

 

Stap 4: Stuur het originele filmbestand (.mp4 or .mov) naar a.ziel@liemerscollege.nl  

 

Muziek docente Anne Ziel van het Liemers College in Nederland zal iets heel speciaals maken van alle liedjes die jullie haar sturen!

  Voor de leerkracht: informatie en bronnen

 Klik op je button om naar jullie uitwerkpagina te gaan

       

                   

                    

                  

                  

             St. Thomas More              Julius Lobatoschool

        OBS De Voorsprong - 6A

        OBS De Voorsprong - 6B
 

 

   

                  

                    

                 

 

                  
     Visio Onderwijs Rotterdam
         Johan van Walbeeckschool             Prins Bernhardschool                       
       

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.