| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Uitdaging 2

Page history last edited by Manon van Herwijnen 5 years ago

 

 

UITDAGING 2

 

4 april t/m 8 mei 2016

 

Maandagochtend 4 april beginnen we met de tweede uitdaging.

Jullie kunnen t/m zondag 8 mei werken aan de opdrachten van jullie keuze.

Ook hier kun je weer al je creativiteit gebruiken.

 

Kijk goed naar de pagina's van de andere leerlingen in je Circle.
Bespreek in je groep ook eens de verschillen en overeenkomsten

in de uitwerkingen.

 

 

 'Het recht om te leren en te spelen'. 

 

Inleiding

 

Uit een verslag van VN kinderrechten organisatie Unicef:
 

'Het recht op onderwijs bestaat voor veel kinderen enkel op papier. Er zijn ongeveer 132 miljoen kinderen die niet naar school kunnen gaan, ook al hebben ze daar allemaal evenveel recht op als jullie. 

Momenteel gaan al meer kinderen dan vroeger naar een basisschool, maar vaak is de kwaliteit van het onderwijs nog slecht. Vooral meisjes en kinderen op het platteland zijn benadeeld. En wie uit een arme familie stamt, blijft viermaal zo vaak van school thuis dan kinderen uit rijkere families.

 

Ondanks de economische groei in vele ontwikkelings- en opkomende landen, blijft armoede de grootste bedreiging voor kinderen. Door ondervoeding in de eerste levensjaren zijn bovendien de leermogelijkheden beperkt. Vooral kinderen in onstabiele staten zoals Afghanistan, Somalië en Zuid-Soedan kennen slechte levensomstandigheden. 

 

Wereldwijd werken ongeveer 250 miljoen kinderen. Zij krijgen niet de kans onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen. Dat maakt het erg moeilijk de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Ook concurreren kinderen op de arbeidsmarkt met hun ouders. Kinderarbeid is goedkoper dan arbeid van volwassenen. Zo krijgen ouders geen kans een leefbaar inkomen te verdienen en hun kinderen naar school te sturen. Door kinderarbeid te verbannen geven we volwassenen én kinderen de kans zich ontworstelen aan armoede'.

 

 

 

 


Wat gaan we doen?

 

In deze uitdaging gaan jullie eerst in je groep bespreken en onderzoeken wat 'goed onderwijs en vrije tijd' voor jullie zelf betekent. De uitkomst van die gesprekken deel je weer op jullie eigen schoolpagina.

 

Daarna gaan we met de opdrachten aan de slag, bij deze uitdaging zijn dat er vier. Je kunt kiezen voor één of meerdere opdrachten, of ze alle vier verdelen over de groepjes in je klas.

 

Natuurlijk gaan we ook tijdens deze weken door met het ondersteunen van het project 'Een school in Nepal'
Door het organiseren van een funding actie op jullie school kunnen jullie samen met het 
Expeditieteam van Lyceum De Grundel de herbouw van een veilige school mogelijk maken. Want met z'n allen sta je sterker en samen kun je iets moois opbouwen. Lees in de Nepal wiki hoe hoog te teller nu al staat en hoor van Sajita, Bikash en Birsha hoe de bouw vordert!

 

Hoe gaan we deze uitdaging aan en wat hebben we daarvoor nodig?

 

Ook in deze uitdaging komen een aantal artikelen uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind aan bod.

Ze gaan over het recht op (goed) onderwijs, tijd om te spelen en over bescherming tegen kinderarbeid. 

 

Stap 1 - met elkaar in gesprek

We noemen hieronder enkele afspraken (artikelen) uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind die ervoor moeten zorgen dat kinderen kunnen leren, kind mogen zijn en veilig kunnen spelen.
Met behulp van de vragen en stellingen bespreken jullie wat de artikelen en 'het recht om te leren en te spelen' voor jullie betekent.

 

 • Artikel 28: Elk kind heeft recht op onderwijs. Dat betekent dat je naar school kunt om samen te leren. 
 • Artikel 31: Elk kind heeft recht op vrije tijd en om te spelen. Tijd waarin je zelf kunt bedenken wat je gaat doen.
 • Artikel 32: Elk kind heeft recht op bescherming tegen kinderarbeid.

 

We hebben ook nu weer een set doordenk-vragen gemaakt die je gemakkelijk kunt downloaden en printen

De vragen kunnen jullie in kleine groepjes aan elkaar stellen of gebruiken voor een debat in je klas. Zo kom je met elkaar in gesprek en hoor je van elkaar wat er nodig is om veilig en gelukkig op te kunnen groeien.

De uitkomst van jullie gesprekken delen jullie met een uitwerking op jullie eigen schoolpagina. Dat kan met een tekst, foto's, een poster, een mindmap of op een hele eigen manier.

 

Stap 2 - kies een of meerdere opdrachten

Daarna gaan we met de opdrachten aan de slag.

Je kunt als klas kiezen voor het verwerken van één of meerdere opdrachten OF jullie verdelen de klas in groepjes die elk een eigen opdracht kiezen. We zetten ze voor jullie op een rijtje:

 

 1. Ontwerp je eigen school of leeromgeving
 2. Onderzoek - check je spullen
 3. Een brief aan Urmila
 4. Vrije werkvorm - geen onderwijs voor kinderen in vluchtelingenkampen?
   

Opdracht 1 - Ontwerp je eigen school of leeromgeving.

 

Jullie maken deel uit van een school. We zijn benieuwd of dat een school is waar je heel tevreden over bent en of je er graag naar toe gaat. Als je je school een cijfer zou mogen geven, wordt het dan een 8, 9 of 10? En geef je dat cijfer dan voor het gebouw, voor de manier waarop je er kunt leren of gewoon voor de plek, die fijn en veilig is om te zijn?

 

Voordat jullie beginnen aan de ontwerp-opdracht, vragen we jullie te laten zien wat er bijzonder is aan jullie eigen school. Kun je met een foto of tekening duidelijk maken wat de prettigste plek in jullie school is en waarom?

   

Stel je voor dat jullie een heel nieuw schoolgebouw mogen ontwerpen: Hoe zou die school er dan uitzien? Hoe zou je het gebouw indelen en hoe kun je er leren, spelen en elkaar ontmoeten?
Laat je inspireren door deze tekening: 

 


 

We stellen jullie de volgende vragen voor je aan het ontwerpen begint: 
 

 • Waardoor krijg je zin om iets nieuws te leren?
 • Waar heb je iets aan gehad, wat blijft je bij, wat herinner je je?
 • Moet jouw leerkracht je uitleggen wat je moet weten voor de toekomst, of leer je op school om keuzes te maken en leer je er vooral HOE je het best kunt leren?
 • Bepaal je dan zelf WAT je leert, WAAR je leert en WANNEER?
 • Wat zijn de voorwaarden om te kunnen leren op een manier die het best bij jullie past?
 • Kun je op school worden wie je bent? 

 

Ontwerp je eigen school - hoe ga je te werk?

 

Stel jezelf nu eens de vraag: "Hoe zou mijn school of klas er in 2020 uit moeten zien"?
Gebruik daarvoor ook de antwoorden op de vragen hierboven.

Jullie hebben nu de kans te laten zien hoe jullie ideale school eruit ziet en hoe er op die school geleerd wordt: 

 • Maak samen een planning, verdeel de taken.
 • Maak een ontwerp van jullie ideale school met een tekening of bouwplaat, met een beschrijving van het leren. 
 • Het mag ook een verzameling, een collage van ideeën zijn. 
 • Een stapje verder? Presenteer je plannen niet alleen op je schoolpagina, maar ga ook eens in gesprek met de directie van je school over jullie voorstellen voor verandering. 

 


Opdracht 2 - Onderzoek - Check je spullen. 

  

Kijk eens goed naar de spullen die je hebt.

Je schoenen, T-shirts, mobieltje… weten jullie waar die vandaan komen en wie dat allemaal gemaakt heeft?

Oftewel: Check je spullen! Want weet jij hoe ‘cool’ jouw spullen eigenlijk zijn?

 


 

Aan de producten die jij in de winkel koopt, kun je moeilijk zien wie ze gemaakt heeft. Misschien zijn het wel kinderen die jouw kleren, schoenen of speelgoed maakten. Of oogsten ze de cacao en hazelnoten voor jouw chocolade?

Het is belangrijk om te weten door wie de producten zijn gemaakt die jij graag wilt kopen, zodat je zelf een keuze kunt maken in wat je koopt. Door jou als consument goed te informeren, kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan de strijd tegen kinderarbeid!

 

De feiten en cijfers over kinderarbeid:

 


 

Kinderarbeid de wereld uit helpen.

Hoe doe je dat dan? Door de spullen niet meer te kopen? 

Dan hebben die kinderen geen werk, geen eten en geen alternatief. Of is er een andere manier die wel werkt?

 

 

Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor ‘Child Labour Free Zones’

Dat zijn dorpen of gebieden waar geen kinderarbeid meer bestaat en waar iedereen samenwerkt om kinderen naar school te laten gaan en het onderwijs te verbeteren. De norm van overheden, werkgevers, ouders en kinderen zelf is er veranderd: 

Van ‘ kinderarbeid is een noodzakelijk kwaad’ naar: ‘kinderarbeid is onacceptabel’.

 

Kijk eens naar dit filmpje van 'Stop Kinderarbeid':

 


 

Of bekijk samen eens dit filmpje, gemaakt in Ivoorkust door Het Klokhuis.
 

 

 

Uitwerking - hoe ga je te werk?

 

Je kunt wel van alles bedenken, maar er is maar een manier om er echt achter te komen; door zelf op onderzoek uit te gaan en uit te zoeken wat de waarheid is achter alle spullen die jij koopt!
Want daar kun jij een verschil maken:

 • Zoek een bedrijf in je omgeving dat producten uit het buitenland gebruikt of verkoopt. 
 • Je gaat onderzoeken of er aan de productie kinderen meewerken.
 • Hoe informeert dit bedrijf jou als consument over wel of geen kinderarbeid.
 • Denk samen na over de opzet van een onderzoek dat jullie de gewenste informatie over het bedrijf oplevert. 
 • Je kunt bij het bedrijf op bezoek gaan en vragen stellen of informatie zoeken op het Internet.
 • Treft het bedrijf actief maatregelen om kinderarbeid in hun productieketens tegen te gaan? Zo ja, welke?
 • Ervaart het bedrijf moeilijkheden in het tegengaan van kinderarbeid? Zo ja, welke?
 • Welke vragen zou je nog meer kunnen stellen?

 

Kies met je groep een manier om in de wiki te delen wat je hebt ontdekt in jullie onderzoek naar het bedrijf.

 


Opdracht 3 - Een brief aan Urmila

 

Het verhaal van Urmila en het kamalari-systeem

 


 

 

Urmila (21) uit Nepal was zes toen ze door haar ouders werd weggegeven aan een rijke familie bij wie ze schulden hadden. Urmila werd een kamalari (huisslavin), net als duizenden andere meisjes in Nepal. Ze werkte van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in het huishouden van haar ‘meester’, zonder daar ooit een cent voor te verdienen.

 

We gaan het verhaal van Urmila Chaudary van dichtbij bekijken voor de volgende opdracht: 

 

 • Lees hier hoe het verder ging met Urmila.

 • Bekijk dan samen het filmpje.
  Het is in het Engels, maar je leerkracht kan jullie helpen te begrijpen wat Urmila vertelt:

 

 

 

 

Plan Nederland is een van de organisaties die zich inzetten voor het lot van meisjes als Urmila. Zij zetten o.a. projecten op om zoveel mogelijk meisjes naar school te laten gaan.

 

 • Lees hoe Urmila en vele andere meisjes door Plan en verschillende andere organisaties werden gesteund in het Girl Power programma. Daardoor kregen zij weer een toekomst.

 • Lees samen hoe Urmila in december 2015 naar Nederland reisde om tijdens het Event 'Speak Out For Girl Power' haar levensverhaal te vertellen.

 • Bekijk ook eens haar eigen Facebook pagina om te zien wat Urmila in Europa beleefde!


 

 

Schrijf een brief:
 

 • Bespreek in je groep het verhaal van Urmila Chaudary.

 • Bedenk wat je tegen haar zou willen zeggen of haar wilt vragen.

 • Schijf Urmila een brief en plaats deze op je eigen schoolpagina.

 • Zij zal haar best doen jullie een antwoord te sturen! 

 


 

Opdracht 4 - Geen onderwijs voor kinderen in vluchtelingenkampen?

 

Dubbele pech...

 

Je huis en land verlaten

omdat het er niet meer veilig is

en dan terecht komen

op een vreemde plek

waar je niet naar school kunt....


 

De vuilnisbelt is de werkplek van Ahmed (14) en Mahmoud (15).

De jongens zijn uit Syrië gevlucht en moeten in Turkije werken om te kunnen overleven.

Ze zijn van top tot teen vies, maar ze lachen en hebben stoere praatjes.

"We hebben vanochtend nog een warme douche gehad", zegt Ahmed.

"Liegbeest", zegt Mahmoud. "We hebben niet eens een douche."

 

 

Uit het nieuws van 9 nov. 2015:

 

 

Syrische kinderen krijgen les in een vluchtelingenkamp in Suruc in Turkije.

 


Uit het nieuws:

 

 

 

Ga nu zelf op onderzoek uit naar kinderarbeid en gebrek aan onderwijs in vluchtelingenkampen.

Er zijn vele sites te vinden met informatie over deze schrijnende situaties. Gelukkig zijn er veel mensen en vele organisaties die alle mogelijk hulp bieden om de kinderen die gevlucht zijn weer hoop, een droom, een toekomst te geven...
 

 • Lees hier meer of kijk verder op de pagina met bronnen.
 • Verdiep je goed in de feiten en onderzoek welke concrete oplossingen er door organisaties in de vluchtelingenkampen geboden worden. 

 • Jullie klasgenoten in deze Learning Circle willen graag weten hoe jullie over deze 'dubbele pech' denken. Kunnen jullie ook oplossingen bedenken?
 • Werk jullie onderwerp uit in de vorm van een muurkrant, een poster, een glogster, een stripverhaal, een gefilmde presentatie.. 
 

Gebruik al je fantasie en je beste ideeën. Veel succes!
 


  


 

 

 

Voor de leerkracht: informatie en bronnen

  

 

Klik op je button om naar de uitwerkpagina te gaan!

 

       
 
 


St. Thomas More 

Julius Lobatoschool

 OBS De Voorsprong - 6A
OBS De Voorsprong - 6B 
       
 


 
Visio Onderwijs Rotterdam - VSO MB2 
Johan van Walbeeckschool  
Prins Bernhardschool
 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.