| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Workshop 11 - 02 - 2016

Page history last edited by Manon van Herwijnen 5 years, 2 months ago

 

Internationaal samenwerkend leren.

Voorbereiding op Learning Circles kinderrechten, 11 februari 2016, Comenius College Hilversum, 15:00 - 17:30 uur

 

Deze Handout en kaartjes worden gebruikt tijdens de training:

Handout 'Filosoferen over Kinderrechten’ 

 

Kaartjes over veilig en vrijheid.pdf 

Kaartjes met doorvraag-vragen.pdf

Kaartjes met droomvragen.pdf

 

---> Tijdens de workshop bekijken we deze voorbeelden: http://www.ict-edu.nl/hands-on-workshops/

 

---> Onderaan deze pagina staan vragen aan de deelnemers van de workshop 2016.
       Met ruimte voor antwoorden en aantekeningen. 

 

 

In deze workshop voor de Learning Circles Kinderrechten 2016 verdiepen we ons in de mogelijkheden om leerlingen optimaal internationaal met en van elkaar te laten leren. We gaan in op didactische achtergronden en manieren om deze leerperiode betekenisvol en verrijkend te kunnen maken.

We beginnen met het bekijken van de onderwerpen die in de Learning Circles aan bod komen. Bij het opzetten van de uitdagingen in de Circle is gekozen voor een variatie van vormen om samen te werken, te leren en verwonderen over het thema kinderrechten. Als docent kies je voor jouw groep de beste vorm die motivatie, betrokkenheid en inzet los maakt.We richten ons op keuze en gebruik van leeractiviteiten, tools en materialen om leerlingen te activeren en stimuleren. Om ze uit te dagen zich bewust te worden van hun eigen kinderrechten en die van andere, over hun grenzen heen. Hoe leren we niet alleen óver elkaar, maar vooral ook mét en van elkaar? Om het leren in de Learning Circles te versterken wisselen we succeservaringen uit over de aanpak van de uitdagingen.

 

Filosoferen over kinderrechten
Een goed en fijn leergesprek in de klas organiseren is een hele kunst en de rol van de docent als gespreksleider is daarbij bijzonder. Bij het filosoferen doet de docent een stap terug en faciliteert. Dit betekent dat je niet mee mag filosoferen en het gesprek van de leerlingen moet volgen: 'follow the community where it leads to'. We zijn gewend om de expert te zijn maar bij het filosoferen zijn de rollen omgedraaid en bepalen de kinderen de agenda.

In deze presentatie/workshop keren we één van de onderwerpen uit de Learning Circles Kinderrechten binnenstebuiten, gaan we spelen met denken en oefenen we de rol van de gespreksleider.
Centraal staat: Hoe kan een gesprek opbouwen? Welke tools kan ik inzetten? Welke vragen stel je als gespreksleider? En vanuit welke houding werk ik?

 

Agenda

14:45 uur - Inloop

15:00 uur - Inleiding over global Learning Circles

15:15 uur - Wiki en uitdagingen: inhoud en opzet

15:30 uur - Leergesprekken met kinderen / Oefenen in groepjes

16:15 uur - pauze

16:30 uur - Bespreken in groepjes van inhoud en uitdagende werkvormen                  

17:00 uur - peer-assessment als reflectiemodel

17:15 uur - Samenvatting en vragen

 

Datum en Locatie

Donderdag 11 februari 2016 van 15.00 – 17.30 uur
Locatie: Comenius College, Bisonlaan 1, Hilversum
Kosten: € 50,- per deelnemer.

 


 

Leervragen van 11 februari 2016. 
Workshop Internationaal samenwerkend leren.

 

 • Eerste fase: Voorstellen

    

  •        In de Cool Tools Wiki vind je inspiratie.  
  •        Op de site zie je vele voorbeelden van voorgaande jaren:
  •        Hoe kun je met je leerlingen samen een keuze maken in het voorstellen als groep?

 


 

 • Uitdagingen: 

  •        Bekijk de inhoud van Uitdaging 1. In de sidebar staat ook weer een link naar doordenk vragen voor deze uitdaging. 
          mogelijke verdiepende vragen voor een gesprek met je leerlingen om het thema te introduceren. 
  •        Je vindt meer achtergrondinformatie in de pagina 'Bronnen’.
  •        Bekijk de Werkvormen-planner (sidebar); maak jij een keuze of maak je die met je leerlingen?

 


 

 • Met je leerlingen: 

  • Bespreek hoe je jouw leerlingen kennis laat maken met de opdrachten van Uitdaging 1.
  • Je stuurt als leraar op kwaliteit en op kwantiteit      
   • Welke opdrachten doe je met je hele groep?
   • Aan welke opdrachten kun je de leerlingen in groepjes laten werken?
  • Op welke manier kun je initiatief en ideeën zoveel mogelijk vanuit de leerlingen laten komen?
  • Hoe blijven ze optimaal betrokken en wordt het een leerperiode waarin ze zelf kritisch en creatief samenwerken?

 


----------------------------------------------------------------------------------------

  

Aantekeningen van docenten uit 2015 

 

Leervragen, leeropbrengsten en aantekeningen van 12 februari 2015. 
Workshop Internationaal samenwerkend.

 

 • Eerste fase: Voorstellen

   

  •        In de 'Informatie voor docenten’ staan aandachtspunten.
  •        In de Cool Tools Wiki vind je inspiratie.  
  •        Hoe kun je met je leerlingen samen een keuze maken in het voorstellen als groep?

Uitwerking:

 • Via lipdub, flashmob, snapshat (10 sec. per lln.) bij Anke. Verschillende filmpjes met i-pad, go pro en monteren: zichzelf, rondleiding school en digitaal boek maken van de posters 'Wie ben ik' die eerder zijn gemaakt bij Jorike. Lied, verkleden om privacy eventueel te waarborgen. Masker "dit ben ik" zichzelf presenteren. ook in kader van carnaval?
 • Iedere leerling stelt zich kort voor, maar het moet wel interessant blijven. Dus niet 30 verschillende stukjes. Liever veel beeld en weinig tekst. Werkenrode School: De basis zelf bedacht (collage) en de resultaten worden gebundeld in een filmpje. Leerlingen kunnen hierin meedenken over rest inhoud filmpje.. Voor deze werkvorm gekozen omdat ze dan vanuit een uitgangspunt verder kunnen werken. Heliomare: De leerlingen ideeën aan laten dragen. Ieder stelt zich als persoon voor (niet als groep) binnen een eigen gekozen vorm.
 • Vraag bij de leerling leggen: wat zou je kunnen doen om de klas voor te stellen? Daarbij de mogelijkheden bespreken (video's maken etc.) Ideeën komen van de leerlingen.
 • Voorbeelden van voorgaande jaren tonen.
 • Wat is specifiek voor de school/omgeving?
 • Typisch voor Nederland, dan specificeren naar school (groot beginnen, klein eindigen).
 • Volgens thema's werken.
 • Plenair project besproken en geïntroduceerd. Daarna in groepjes laten nadenken over voorstel mogelijkheden. Per groepje kunnen ze aangeven wat hun voorkeur is. Plenair  mogelijkheden bespreken, kiezen en laten uitwerken in het groepje. Daarna plaatsen op de circle. 

  


 

 • Uitdagingen: 

  •        Bekijk de inhoud van Uitdaging 1. In de 'Informatie voor docenten’ staat voor iedere uitdaging een link naar
          mogelijke verdiepende vragen voor een gesprek met je leerlingen om het thema 
   te introduceren. 
  •        Je vindt meer achtergrondinformatie in de pagina 'Bronnen’.
  •        Bekijk de Werkvormen-planner (sidebar); maak jij een keuze of maak je die met je leerlingen?

Uitwerking:

 • Wat je kunt doen om meerdere opdrachten in een lesuur te maken is het volgende: deel je groep in twee subgroepen en ga per groep een opdracht uitwerken. Aan het einde van de les kunnen de groepen elkaar een korte samenvatting geven over de opbrengst van de opdracht. Zo heb je meer gedaan in dezelfde tijd.
 • Een computerlokaal is wel heel handig voor het werken in de wiki én het uitwerken van de opdrachten.
 • Initiatief uit de leerlingen: open de wiki op het digibord, brainstorm klassikaal. 

 


 

 • Met je leerlingen: 

  • Bespreek hoe je jouw leerlingen kennis laat maken met de opdrachten van Uitdaging 1.
  • Je stuurt als leraar op kwaliteit en op kwantiteit      
   • Welke opdrachten doe je met je hele groep?
   • Aan welke opdrachten kun je de leerlingen in groepjes laten werken?
  • Op welke manier kun je initiatief en ideeën zoveel mogelijk vanuit de leerlingen laten komen?
  • Hoe blijven ze optimaal betrokken en wordt het een leerperiode waarin ze zelf kritisch en creatief samenwerken?

Uitwerking:

 • Je bekijkt welke opdrachten geschikt zijn voor jouw groep. Je kan een opdracht ook aanpassen aan je groep. Bijv. opdracht 2 interview: leerlingen niet zelf op zoek naar iemand, maar een persoon in de klas uitnodigen en een gezamenlijk groepsgesprek houden. 
 • Kennismaking met uitdaging: uitleg, filmpjes, woordweb, voorbeelden laten zien. Opdrachten klassikaal uitleggen, daarna individueel of in groepjes uitwerken.
 • Open staan voor de keuzes van leerlingen hoe te werken aan opdrachten en met wie.
 • Elkaars werk goed bespreken en presenteren.
 • Klassikaal introduceren. Kan klassikaal beperken door de leerlingen eerst thuis de wiki met de challenge te laten lezen (flipping the classroom).
 • Leerlingen zelf aan laten geven wat ze willen/kunnen. Bijvoorbeeld: per topic een groepje werken/1 topic per week/maar 1 of 2 van de drie doen/ leerlingen zelf laten kiezen aan welke topic ze willen werken.
 • We bepalen samen welke werkvormen we gaan gebruiken. Het project is voor de leerlingen dus zij mogen hun voorkeur(en) aangeven bij elke uitdaging. Bijvoorbeeld samen een mindmap maken zodat elk groepje hetzelfde uitgangspunt heeft en ze dat in hun groepje verder kunnen uitwerken. 
 • Daarnaast zou je elke week iemand anders binnen de groepjes 'master' kunnen maken en die is intensief betrokken bij het uitwisselen van informatie op de learning circle.
 • Ouders of collega's op school betrekken bij het interview. Als het kan dit opnemen en het filmpje plaatsen. 

 


   

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.